Privacyverklaring 

Volgens de richtlijnen van de A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Younique beauty & nails, gevestigd aan Zand 27, 2275 Lille, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.youniquebeautyandnails.be 

Zand 27, 2275 Lille (België)

+32491364260
E. Vandersmissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Younique beauty & nails. Zij is te bereiken via info@youniquebeautyandnails.be.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Younique beauty & nails verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@youniquebeautyandnails.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Younique beauty & nails verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Younique beauty & nails bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor - en achternaam: deze gegevens worden tot drie jaar na het beëindigen van de contractuele relatie bewaard. We gebruiken deze gegevens om u aan te spreken, uw klantenfiche te kunnen personaliseren, gerichte e-mails versturen, postkaarten versturen,...

Geboortedatum: uw geboortedatum wordt tot drie jaar na het beëindigen van de contractuele relatie bewaard. We gebruiken dit om een persoonlijke verjaardagmail te verzenden.

Adresgegevens: uw adresgegevens worden tot drie jaar na het beëindigen van de contractuele relatie bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor het leveren van producten en het opsturen van een postkaart.

Telefoonnummer: uw telefoonnummer wordt tot drie jaar na het beëindigen van de contractuele relatie bewaard. Het telefoonnummer wordt gebruikt om u op te bellen, een herinnering te sturen voor uw afspraak,...

E-mailadres: uw e-mailadres wordt tot drie jaar na het beëindigen van de contractuele relatie bewaard, tenzij u u uitschrijft voor de mailing. Via e-mail krijgt u van ons de nieuwsbrief, verjaardagswens,...

IP-adres: uw IP-adres wordt tot 6 maanden na uw activiteit op onze website bewaard. Dit wordt bewaard om onze bezoekers te identificeren. 

Gegevens over uw activiteiten op onze website: uw gegevens worden tot 6 maanden na uw activiteit op onze website bewaard. Dit wordt bewaard om onze website te optimaliseren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Younique beauty & nails verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Younique beauty & nails gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Younique beauty & nails en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@youniquebeautyandnails.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Younique beauty & nails neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@youniquebeautyandnails.be